Astronomický Paríž

30. 5. 2024, 17:30 - 19:00

Astronomický Paríž

Čo sa vám prvé vybaví, keď sa spomenie hlavné mesto Francúzska? Eiffelova veža, Champs Élysées, gastronómia, parížske kaviarne alebo móda? Je to však aj miesto, kde sídlia inštitúcie podieľajúce sa na špičkovom vedeckom (medzi tým aj astronomickom) výskume. Ba čo viac, Paríž predstavuje miesto s mimoriadnou históriou spojenou s rozvojom vedy a astronómie. Prednášať bude astronóm Mgr. Patrik Čechvala, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, ktorý mal v nedávnom období možnosť istý čas pracovne stráviť v tomto meste a objavovať tak jeho zaujímavosti spojené s rozvojom vedy. Počas prednášky sa zameria predovšetkým na Parížske observatórium, ale bude toho omnoho viac.
Podujatie sa kona v Objavovni SNM – Prírodovedné múzea na 3. poschodí, vstup je voľný.

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt