Čo nám prezradia spektrá meteorov a meteoritov?

15. 12. 2022, 17:30 - 19:00

Čo nám prezradia spektrá meteorov a meteoritov?

Meteoroidy v sebe ukrývajú vedecky cenné informácie o pozostatkoch z čias formovania našej Slnečnej sústavy. Výskum zloženia meteoritov nám v súčasnosti poskytuje najviac poznatkov o zložení medziplanetárnej hmoty, avšak nálezy meteoritov sú zriedkavé a ich pôvodným materským telesom sú predovšetkým asteroidy. Cieľom vedcov je však skúmať zloženie celej populácie meteoroidov, a preto sa veľa inštitúcií zameriava práve na spektroskopické pozemné pozorovania meteorov, ktoré však majú svoje limity. Simulovaná ablácia vzoriek meteoritov so známym zložením v plazmovom veternom tuneli nám ponúka nahliadnuť do chemického zloženia aj analyzovaním spektier týchto meteoritov a aplikovať to na spektrá meteorov, pri ktorých nevieme s presnosťou povedať, o aký meteoroidný materiál ide. 

Prednáša:  Mgr. Adriana Pisarčíková,  FMFI UK v Bratislave 

Plagát

Vstupné
Vstup voľný

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt