Existuje tmavá hmota?

9. 5. 2024, 17:30 - 19:00

Existuje tmavá hmota?

V tejto prednáške si priblížime problematiku raného vesmíru a hypotetických ťažkých neviditeľných častíc, tvoriacich takzvanú tmavú hmotu. Ukazuje sa totiž, že ich zavedením dostaneme pomerne jednoduchý a konzistentný opis nášho vesmíru. Aké pozorovania súvisia s tmavou hmotou a aké by mali byť jej vlastnosti? Môžu sa častice, ktoré ju tvoria, nájsť na urýchľovačových experimentoch, ako je napríklad LHC v CERNe? A čo vlastne znamená slovo 'existovať' pri javoch, ktoré tak veľmi presahujú našu každodennú skúsenosť? Na tieto, a aj niektoré ďalšie otázky, sa pokúsime v prednáške zodpovedať.

Prenášať bude Mgr. Peter MATÁK, PhD. z Katedry teoretickej fyziky FMFI v Bratislave.

Podujatie sa bude konať v Objavovňi SNM – Prírodovedného múzea na 3. poschodí. Vstup na podujatie je voľný. 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt