Galaktická revolúcia – ako družica Gaia mení naše chápanie Mliečnej cesty

2. 3. 2023, 17:30 - 19:00

Galaktická revolúcia – ako družica Gaia mení naše chápanie Mliečnej cesty

Galaktická revolúcia – ako družica Gaia mení naše chápanie Mliečnej cesty

Za posledné storočie prešlo ľudské chápanie galaxií obrovským rozmachom. Od myšlienky hmlovín sme sa postupným vývojom dostali k ucelenému modelu Mliečnej cesty, avšak stále nepoznáme odpovede na všetky otázky. Družica Gaia pozoruje bezprecedentné množstvo hviezd, vďaka čomu môže nazrieť do doposiaľ nepoznaných galaktických zákutí a priniesť odpovede, no aj ďalšie otázky. V prednáške si povieme, ako nás tieto objavy nútia zmeniť pohľad na našu Galaxiu.

štvrtok 2. marca 2023  o 17:30 h., Objavovňa SNM-PM

Prednáša: Mgr. Žofia Chrobáková, PhD., FMFI UK  Bratislava

Vstup voľný

Vstupné
vstup voľný

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt