Galileo Galilei a jeho vplyv na rozvoj vedy

13. 2. 2024, 17:30 - 19:00

Galileo Galilei a jeho vplyv na rozvoj vedy

Galileo Galilei (15.2.1564 – 8.1.1642) bol velikánom vedy v období neskorej renesancie. Jeho zásluhou nastal rozvoj experimentálneho skúmania prírody a jej matematického opisu. Galileove objavy a vynálezy z oblasti mechaniky a astronómie boli revolučné a vďaka jeho pôsobeniu na univerzite v Padove sa informácie o nich rozšírili do celej Európy. Na prednáške si povieme podrobnejšie o najvýznamnejších Galileových objavoch a predvedieme aj kľúčový experiment z mechaniky, závery ktorého boli jedným z pilierov Newtonovskej fyziky.

Podujatie sa bude konať v utorok 13. februára 2024 o 17.30 h v SNM – Prírodovednom múzeu (Objavovňa, 3.posch.) a prednášať bude vynikajúci slovenský experimentálny fyzik a popularizátor Doc. RNDr. František Kundracik, CSc. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Vstup na podujatie je voľný. 

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt