Gama astronómia – ako sledujeme kozmické fotóny s vysokými energiami

22. 2. 2024, 17:30 - 19:30

Gama astronómia – ako sledujeme kozmické fotóny s vysokými energiami

Vývoj ďalekohľadu umožnil ľudstvu poodhaliť množstvo kľúčových informácií o vesmíre. Tradične sme zvyknutí na klasický optický ďalekohľad, ktorý sleduje oblohu vo viditeľnej oblasti spektra. Rozvoj prístrojovej techniky nám umožnil otvoriť nové okná do vesmíru. Na jednej strane vieme zaznamenávať signály z rádiových alebo infračervených zdrojov. Je však možné ísť aj na druhú stranu spektra k vyšším energiám do UV, röntgenovej alebo gama oblasti. Nie je nutné sa však obmedzovať iba na elektromagnetické žiarenie. Dnes už registrujeme aj iných vesmírnych poslov ako sú kozmické žiarenie, neutrína a gravitačné vlny. Súčasným študovaním viacerých typov poslov vieme nazrieť hlbšie do tajomstiev vesmíru. V prednáške sa zameriame na kozmické fotóny s vysokými energiami, gama fotóny. Ukážeme si rôzne spôsoby ich detekcie od vesmírnych sond až po pozemné detektory a špecializované, a aj mimoriadne fotogenické, ďalekohľady. 

Podujatie sa bude konať vo štvrtok 22. februára 2024 o 17.30 h v SNM – Prírodovednom múzeu (Objavovňa, 3.posch.) a prednášať bude astronóm Mgr. Patrik Čechvala, PhD., FMFI UK Bratislava, Fyzikálny ústav AV ČR, Praha.

Vstup na podujatie je voľný.

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt