Klub astronómov

od 22. 9. 2022, 17:00 do 15. 12. 2022, 18:00

Klub astronómov

Pre všetkých záujemcov o vesmír a astronómiu bez obmedzenia veku a vzdelania pozývame do Objavovne SNM – Prírodovedného múzea na spoločné stretnutia, ktoré sa v druhej polovine  roku 2022 uskutočnia vždy o 17.30 h  a v časoch zaujímavých astronomických úkazov a v termínoch: 

22. 09. 2022
06. 10. 2022
27. 10. 2022
10. 11. 2022
24. 11. 2022
01. 12. 2022
15. 12. 2022

Záznam niektorých prednášok z posledného obdobia:

28. 4. 2022 „Jar s astronomickým ďalekohľadom“  ( Ing. Miroslav Lopašovský ) astrofotografia 

14. 5. 2022 Noc múzeí a galérií 2022 v sídelnej budove SNM a v SNM – Prírodovednom múzeu 

19. 5. 2022 „Fyzika oblakov a zrážok“ – meteorológia fyzikálne pokusy (Mgr. Jaroslava Slavková) 

16. 6. 2022 „James Webb Space Telescope – nové infračervené oči na pozorovanie hviezd a galaxií“  (RNDr. Michal Zajaček, PhD.) 

„Príprava na pozorovanie ďalekohľadom – refraktor na ekvatoriálnej montáži“ (Mgr. Patrik Čechvala) 

17. 9. 2020 „Astrobiológia – Život, vesmír a podobné zázraky“ (RNDr. Tomáš Paulech, PhD.)

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt