Kométy – dnešné poznatky a novinky

18. 5. 2023, 17:30 - 19:00

Kométy – dnešné poznatky a novinky

prednáša:  RNDr. Štefan Gajdoš, PhD., FMFI UK v Bratislave

Objavovňa SNM-PM, Vajanského nábr. 2

vstup voľný 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt