Kozmický odpad – materiálová klasifikácia a hrozby budúcnosti

27. 10. 2022, 17:30 - 19:00

Kozmický odpad – materiálová klasifikácia a hrozby budúcnosti

Kozmický odpad – všetky nefunkčné človekom vyrobené objekty na dráhach okolo Zeme, od golfových loptičiek po nosné rakety, zapĺňajú priestor okolo našej planéty. Ich pôvod, rozmer alebo orientácia v priestore sú rôzne avšak jedno majú spoločné - sú hrozbou pre budúce kozmické misie, pozemskú astronómiu či našu krásnu hviezdnu oblohu. Štúdiom materiálových vlastností kozmického odpadu, ale i funkčných satelitov obiehajúcich okolo Zeme, skúmame ich povrch, rozlišujeme medzi známymi materiálmi a sledujeme ako sa menia pod vplyvom kozmického počasia. Čím lepšie tieto objekty a ich vlastnosti poznáme tým jednoduchšie je ich odstrániť a zabrániť tak hrozbám budúcnosti. 

Prednáša 

Mgr. Danica Žilková
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave 

Plagát

Vstupné
Vstup voľný

Informácie pre návštevníkov

Podujatie sa uskutoční v Objavovni SNM – Prírodovedné múzeum.

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt