Krúžok mladých astronómov 2021 / 2022

od 30. 8. 2021, 13:00 do 31. 12. 2021, 23:55

Krúžok mladých astronómov 2021 / 2022

na prvom stretnutí sa členovia dohodli, že krúžok bude každý párny týždeň vo štvrtok o 15:30 h  
v Objavovni SNM-PM (Vajanského nábr.; 3.posch.)

Krúžok je určený pre všetkých záujemcov o astronómiu a poznávanie vesmíru.
Záujemcovia sa oboznámia so základnými poznatkami z astronómie, astrofyziky a matematických a fyzikálnych vied.
Cieľom je podporiť záujem ľudí o poznávanie sveta okolo seba a podpora kritického a vedeckého zmýšľania.
Krúžok je bezplatný.

Krúžok prebieha formou prednášok na niektorú zaujímavú tému a praktických ukážok. Pri prednáškach záujemcovia získajú teoretické znalosti v študovanej oblasti. Počas ukážok si študenti osvoja praktické zručnosti ako sú manipulácia s ďalekohľadom, orientácia na oblohe a ako sa pripraviť na astronomické pozorovanie. Po spoločnej dohode bude takisto možnosť zorganizovať zaujímavé exkurzie.

vedúci krúžku:
Mgr. Patrik Čechvala, mailto: patrik.cechvala@fmph.uniba.sk

Témy, ktorým sa budeme venovať na krúžku:
Čo je to astronómia? Kto to je a ako pracuje astronóm?
Zoznámenie sa s nočnou oblohou: orientácia, súhvezdia, jasnosti, pohyby objektov, meteorické roje, ...
Čísla, jednotky a veličiny používané v astronómii: astronomická jednotka, svetelný rok, parsek, hmotnosti, ...
Slnečná sústava: Slnko, planéty, mesiace, kométy, asteroidy, základné informácie o jednotlivý telesách
Zem a Mesiac – pohyby, fázy Mesiaca, zatmenia, rovnobežky, poludníky
Ako sa objavujú asteroidy?
Svetlo – čo sa vieme z neho dozvedieť?
Čo sú to hviezdy a aké typy hviezd poznáme?
Prečo sa astronauti vo vesmíre vznášajú? Ako sa odvážiť vo vesmíre?
Objekty hlbokého vesmíru – hviezdokopy, hmloviny, galaxie, čierne diery
Astronomické ďalekohľady – ako fungujú?, praktické ukážky
Slovenské a medzinárodné súťaže – olympiády a korešpondenčné semináre
Astronómia na Slovensku – časopisy, stránky, hvezdárne, planetáriá
Astronómia vo svete – veľké svetové observatóriá, planetáriá, najnovšie poznatky
Kozmonautika – história, ISS, prvá slovenská družica, vesmírne misie
Ukážka niektorých zaujímavostí cez počítanie príkladov
Meteorologia pre astronómov

Krúžok v súčasnosti prebieha online prostredníctvom cez aplikáciu Microsoft Teams.
Noví záujemci o online astro-krúžok vypíšte prihlášku a pošlite na emailovú adresu vedúceho krúžku mailto: patrik.cechvala@fmph.uniba.sk ,
následne Vám v odpovedi príde link na spoločnú skupinu v MS Teams, cez ktorú sa budú prihlasovať na krúžok.

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt