Krúžok mladých astronómov 2023/2024

od 1. 9. 2023, 15:00 do 30. 6. 2024, 15:00

Krúžok mladých astronómov 2023/2024

Aj počas školského roka 2023 / 2024  sa môžu  deti a mládež  (od 10 rokov) so záujmom o astronómiu, astrofyziku, pozorovanie oblohy - zaujímavých astronomických objektov a úkazov na oblohe ďalekohľadom a pod. zapojiť do činnosti Krúžku mladých astronómov v Prírodovednom múzeu SNM.   Prihlásiť do krúžku sa možno e-mailom na  katarina.mastenova@snm.sk 

Stretnutia krúžku sú každý štvrtok o 15:00 hod. v Objavovni SNM – PM (Vajanského nábr.; 3.posch.) Krúžok je bezplatný. 

Na krúžku sa členovia zoznámia so základnými poznatkami o objektoch a javoch oblohy, pozorovacou technikou ako aj spôsobmi použitia techniky a metódami pozorovaní jednotlivých astronomických úkazov. Na krúžkoch členovia získajú teoretické znalosti ako aj praktické zručnosti ako sú manipulácia s ďalekohľadom, orientácia na oblohe a ako sa pripraviť na astronomické pozorovanie.

Po spoločnej dohode bude takisto možnosť zorganizovať zaujímavé exkurzie.

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt