Medzinárodný deň Zeme v SNM – Prírodovednom múzeu

12. 4. 2024, 09:30 - 12:00

Medzinárodný deň Zeme v SNM – Prírodovednom múzeu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme si v SNM – Prírodovednom múzeu na piatok 12.4. 2024 pripravili pre návštevníkov zaujímavý program:

9.30 Zo života zvierat – prednáška pre školy. Detskí poslucháči sa zábavnou formou dozvedia o mnohých zaujímavostiach zo života zvierat, napríklad, že cikať sa dá aj ústami, že niektoré ryby rybárčia, že aj vrany chodia do školy a niektoré opice používajú dentálnu niť a majú radi wellness... .Prednášať bude Doc. RNDr. Lucia Kršková z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Prednáška sa bude konať v Objavovni na 3. poschodí.
Na prednášku je potrebné sa vopred prihlásiť – prostredníctvom mailu 
jozef.somogyi@snm.sk alebo telefonicky 02/204 69 127.

9.30 – 12.00 Sprievodný program pre deti v priestoroch paleontologickej expozície Príbeh života na Zemi (2. poschodie), RNDr. Barbara Zahradníková zo SNM – Prírodovedné múzeum

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt