Modré dámy. Pálffyovské kontesy medzi žiačkami bratislavských notrdamiek

9. 3. 2022, 16:30 - 17:30

Modré dámy. Pálffyovské kontesy medzi žiačkami bratislavských notrdamiek

Kunsthistorička Ingrid Halászová, vedúca Katedry dejín a teórie umenia na Trnavskej univerzite. porozpráva príbeh obrazov „modrých dám" z bratislavského konviktu sestier notrdamiek, ktorých úlohou bolo poskytovať vzdelávanie a výchovu ženským príslušníčkam elitnej vrstvy uhorskej spoločnosti. 8 z týchto portrétov sa nachádza aj v správe SNM – Múzea Červený Kameň. Potrebné je prihlásiť sa na cmk@snm.sk 

Ďalšie zo sprievodných podujatí k výstave SNM – Múzea Červený Kameň bude venované portrétnej kolekcii tzv. Modrých dám. Ide o absolventské podobizne mladých šľachtičien, ktoré prešli niekoľkoročnou výchovou a vzdelávaním internátnej školy Notre Dame v časoch jej "zlatého veku" v Bratislave. Obrazová kolekcia sa pôvodne nachádzala v  priestoroch kláštora Notre Dame. Po jeho násilnom zrušení sa najväčšia časť dostala do zbierok SNM – Múzea Červený Kameň. Ďalšie diela môžeme nájsť aj v iných múzeách a galériách doma i v zahraničí, ako aj v súkromných rukách zberateľov.

Ingrid Halászová, ktorá v súčasnosti pôsobí ako vedúca Katedry dejín a teórie umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, sa dlhodobo venuje téme šľachtickej kultúry, osobitne najmä portrétnym galériám v šľachtických rezidenciách, mecenášstvu, zberateľstvu umenia, prírodnín a rarít v ranom novoveku. Témou podujatia bude najmä predstavenie obrazovej kolekcie a jej fungovania v kláštorných priestoroch bratislavských notrdamiek ako zvláštneho "miesta pamäti" na časy jej najväčšej medzinárodnej reputácie a priame kontakty s uhorskou panovníčkou Máriou Teréziou. Prednáška priblíži kontexty života šľachtičien v kláštornom penzionáte, so zreteľom na vyučované predmety a voľnočasové aktivity, ako aj na možnosti kontaktu s vonkajším svetom i vlastnou rodinou.

Medzi poprednými aristokratickými rodinami, ktoré využili možnosť umiestniť svoje dcéry do takéhoto výchovno-vzdelácacieho inštitútu, boli aj Pálffyovci. V kláštornej škole strávili svoje detské a dievčenské roky napríklad aj dcéry grófa Leopolda II. Pálffyho – maršala a hlavného veliteľa uhorských vojsk. Prednáška k výstave Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia sa zameria aj na portréty z niekdajších pálffyovských zbierok a na podoby a osudy príslušníčok rodu Pálffy predstavené na výstave. 

Výstavný projekt Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia, autorskej dvojice kurátorov SNM – Múzea Červený Kameň Ivany Janáčkovej a Jozefa Tihányiho, ktorý prostredníctvom niekoľkých tém a zbierkových predmetov múzea predstavuje príslušníkov šľachtickej rodiny Pállfy, hradu Červený Kameň a panstva v kontexte politiky Habsbuského dvora v čase osvietenského absolutizmu, si návštevníci môžu pozrieť počas celého roka 2022 v sídelnej budove SNM v Bratislave.

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt