Noc múzeí a galérií 2024 v SNM a Bratislavskom kraji

od 18. 5. 2024, 09:00 do 26. 5. 2024, 23:30

Noc múzeí a galérií 2024 v SNM a Bratislavskom kraji

20. ročník Noci múzeí a galérií 2024 v múzeách SNM a v Bratislavskom kraji v číslach

V soboru 18. mája 2024 múzeá a galérie na Slovensku pripravili v rámci celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií atraktívny program pre svojich návštevníkov už po 20. raz. Podľa doposiaľ zverejnených údajov podujatie navštívilo vyše 130 kultúrnych inštitúcií na celom Slovensku.

Múzeá a galérie v Bratislave a Bratislavskom kraji, ktoré aj v tomto roku ponúkli svojim záujemcom niekoľko benefitov (vstup do vyše 40 kultúrnych inštitúcií za jednorazové vstupné 5 €, spoločné informačné materiály, špeciálnu dopravu historickými vozidlami prostredníctvom partnerov Dopravný podnik Bratislava a Železničné múzeum Slovenskej republiky, a po prvý raz aj mobilného sprievodcu v podobe aplikácie od softwarovej spoločnosti Blue Lemons), privítali počas podujatia spolu viac ako 30 000 návštevníkov, čo je o 4 000 viac ako v uplynulom roku. Najnavštevovanejšie boli Múzeum mesta Bratislavy, kde 9 bratislavských expozícii videlo spolu 7 215 osôb, Slovenská národná galéria s počtom 4 626 návštevníkov
a SNM – Prírodovedné múzeum (3 782). Do STM – Múzea Dopravy zavítalo 2894 a SNM – Historické múzeum navštívilo 2 415 záujemcov. Návštevnosť expozícií SNM v Bratislave (8) a Bratislavskom kraji (2) predstavuje spolu 8 468 osôb.

Špecializované múzeá SNM na celom Slovensku zaznamenali viac ako 20 518 návštevníkov, čo je o 7 000 viac ako v roku 2023 (13 127). Najviac ľudí prišlo už tradične do SNM – Prírodovedného múzea (3 782) a SNM – Historického múzea 2 415. SNM – Múzeá v Martine navštívilo 1 434 osôb a múzeá SNM na Žižkovej ulici v Bratislave: SNM – Archeologické múzeum, SNM – Hudobné múzeum, SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov spolu 1 251. K najnavštevovanejším na Slovensku počas podujatia patrilo aj SNM – Múzeum Betliar (800).

Noc múzeí a galérií 2024

Magická atmosféra múzeí a galérií do neskorej noci
Nevšedné prehliadky expozícií a výstav, animácie, workshopy, prednášky, živé vystúpenia
Pre deti, dospelých, milovníkov umenia i pre tých, čo u nás ešte neboli
Poznanie a zábava

Celoeurópske podujatie pod záštitou Rady Európy, spojené s oslavami Medzinárodného dňa múzeí 

Z histórie podujatia
Generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM prijala v roku 1977 v Moskve rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí (MDM). Podporiť význam MDM si dala za cieľ aj francúzska iniciatíva a v roku 2005 založila tradíciu Nuit européenne des musées / Európsku noc múzeí. Podujatie sa každoročne realizuje s cieľom v čo najvyššej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín a regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.


Program múzeí SNM 

SNM – Prírodovedné múzeum (PDF, 130,6 kB)
SNM – Historické múzeum (PDF, 104,3 kB)
SNM – Hudobné múzeum (PDF, 80,7 kB)
SNM – Hudobné múzeum – Kaštieľ Dolná Krupá (PDF, 412,0 kB)
SNM – Archeologické múzeum (PDF, 137,6 kB)
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov (PDF, 111,0 kB)
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (PDF, 91,1 kB)
SNM – Múzeum židovskej kultúry (PDF, 125,6 kB)
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku (PDF, 90,1 kB)
SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra (PDF, 790,0 kB)
SNM – Múzeum Červený Kameň (PDF, 782,1 kB)
SNM – Múzeum Slovenských národných rád (PDF, 425,7 kB)
SNM – Múzeum Bojnice (PDF, 413,1 kB)
SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek (PDF, 493,5 kB)
SNM – Múzeá v Martine (PDF, 559,6 kB)
SNM – Spišské múzeum (PDF, 409,5 kB)
SNM – Múzeum Betliar (PDF, 423,3 kB)
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry (PDF, 489,7 kB)
SNM – Múzeum rusínskej kultúry (PDF, 479,7 kB)


Tlačová konferencia Noc múzeí a galérií 2024 na Slovensku
13. mája 2024 o 10.30 h
Sídelná budova SNM, Vajanského nábr. 2, Bratislava
Pozvánka na tlačovú konferenciu Noc múzeí a galérií 2024
(PDF, 692,4 kB)Tlačová správa Noc múzeí a glérií 2024

Program múzeí a galérií v Bratislavskom kraji
nmag.snm.sk
Program of museums and galleries of the Bratislava region

Program múzeí a galérií na Slovensku
www.nmag.sk 


Viac info 

Zuzana Vášáryová, 
koordinátorka podujatia v Bratislavskom kraji 
Mail: zuzana.vasaryova@snm.sk
Mobil: +421 915 032 062 
Web: nmag.snm.sk (múzeá a galérie BSK a múzeá SNM)

Marián Majerník
koordinátor podujatia stred a východ Slovenska
Mail: marian.majernik@stm-ke.sk
Mobil: +421 918 965 704
Web: www.nmag.sk 

FB: Noc múzeí a galérií v Bratislave
FB: Noc múzeí a galérií
FB: Slovenské národné múzeum 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt