Nové informácie z histórie Michalskej veže získané výskumom písomných zdrojov

18. 5. 2024, 15:30 - 16:00

Nové informácie z histórie Michalskej veže získané výskumom písomných zdrojov

Historické písomné materiály predstavujú neoceniteľné a zvyčajne nenahraditeľné svedectvo našich predkov, pričom zároveň neustále potvrdzujú svoj mimoriadny význam, ktorý majú aj na poli interdisciplinárneho skúmania dejín architektonických, umeleckých či umeleckoremeselných diel a príslušných širších súvislostí. Prostredníctvom tejto prednášky objasníme niektoré nové pozoruhodné informácie z novovekej histórie Michalskej veže získané predovšetkým realizáciou systematického a podrobného výskumu rozličných zdrojov písomného charakteru. Prednášať bude Ing. arch. Patrik Baxa z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Prednáška sa koná v Objavovni SNM – Prírodovedného múzea na 3. poschodí.
Prednáška sa koná v rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2024 (vstup je možný len s platnou vstupenkou).

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt