Ornitologická prednáška

5. 10. 2022, 17:00 - 18:30

Ornitologická prednáška

Mgr. Ján Gúgh z SOS/BirdLife Slovensko príde do Objavovne SNM – Prírodovedného múzea porozprávať o novinkách z oblasti ornitológie a ochrany vtáctva na Slovensku. 

V prípade priaznivého počasia sa uskutoční exkurzia do prírody. 

Plagát

Otváracie hodiny
17:00 h

Vstupné
Vstup voľný

Sprievodný program
V prípade priaznivého počasia sa uskutoční exkurzia do prírody.

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt