Prezentácia katalógu k výstave Deťom na mieru

29. 4. 2024, 16:30 - 18:00

Prezentácia katalógu k výstave Deťom na mieru

Autorská tvorba pre deti v socialistickom Československu

Pozývame na slávnostnú prezentáciu katalógu k výstave, ktorej súčasťou bude aj autorský sprievod kurátorky Uměleckoprůmyslového musea v Praze Lucie Skřivánkovej.

Jadro výstavy tvoria exponáty zo zbierok Uměleckoprůmyslového musea v Praze, doplnené o dôležité ukážky tvorby vybraných autorov z iných múzeí a súkromných zbierok z Českej republiky a zo Slovenska. Dizajnérov, ktorí v sledovanom období zohľadňovali vo svojich návrhoch špecifiká a potreby detí bolo viacero. Vzhľadom na komorné priestory Harmincovej siene sídelnej budovy SNM v Bratislave prestavuje kurátorka výstavy Lucie Skřivánková v spolupráci s architektom Tomášom Džadoňom hravou formou reprezentatívny, ale pozoruhodný  výber. Autorom výstavnej grafiky je Štĕpán Malovec.

Návštevníci sa môžu tešiť na autorskú tvorbu návrhárov ako: Marie Černá (1931 – 2009), Viktor Fixl (1914 – 1986), Vladimír Fuka (1926 – 1977), Vít Grus (1896 – 1981), Marie Hozmanová (1942), Marián Huba (1949), Jarmila Jeřábková (1945), Vladimír Kompánek (1927 – 2011), Vojtěch Kubašta (1914 – 1992), Václav Kubát (1934), Janka Menkynová (1946), Alois Mikulka (1933), Daisy Mrázková (1923 – 2016),  Libuše Niklová (1934 – 1981), Květa Pacovská (1928 – 2023), Zdenek Seydl (1916 – 1978), Jana Sigmundová (1940 – 2011), Dezider Tóth (1947), Vincenc Vingler (1911 – 1981) a František Vrána (1934 – 2013).

Výstava, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum a Uměleckoprůmyslové museum v Praze, predstavuje tvorbu z oblasti nábytkového dizajnu, hračiek a úžitkovej grafiky pre deti predškolského a mladšieho školského veku v socialistickom Československu.

Vstup na podujatie je voľný

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt