Prezentácia publikácie Clementisova hviezda

18. 1. 2024, 17:00 - 23:05

Prezentácia publikácie Clementisova hviezda

Pozývame na prezentáciu publikácie autora Vojtecha Hamiho s názvom Clementisova hviezda, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. januára 2024 o 17.00 h v Kaviarni Múzeum v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

Ako hostia vystúpia:
Vojtech Hami, kurátor zbierky faleristiky SNM – Historického múzea
a Jerguš Sivoš, historik a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa

Druhá publikácia z edície Zamerané na predmet ponúka príbeh Zlatej hviezdy hrdinu ČSSR, najvyššieho štátneho vyznamenania komunistického Československa, ktoré bolo zavedené v roku 1955. Úvod knihy zachytáva stručnú históriu vyznamenaní všeobecne. Nasledujúce kapitoly sú venované pozadiu vzniku a udeľovania čestného titulu Hrdina ČSSR a stručným informáciám o jednotlivých vyznamenaných. Najväčší dôraz je položený na osobnosť Vladimíra Clementisa, ktorému bola Zlatá hviezda hrdinu ČSSR udelená in memoriam a v súčasnosti sa nachádza v zbierkach SNM – Historického múzea. Pozornosť sa orientuje aj na ostatné vyznamenania z Clementisovej pozostalosti, ktoré sa do múzea dostali zo zrušeného Ústavu dejín Komunistickej strany Slovenska. Text je zostavený na základe archívneho a materiálového výskumu. Jednoduchým a pútavým spôsobom prezentuje doteraz nepublikované informácie a predkladá ucelený pohľad na zaujímavú faleristickú problematiku.

Publikáciu je možbné zakúpiť si priamo na podujatí, alebo prostredníctvom E-shopu SNM
Vstup voľný

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt