Samuel Kováčik - Bol veľký tresk?

30. 11. 2023, 17:30 - 19:30

Samuel Kováčik - Bol veľký tresk?

Bol Veľký tresk? Veľký tresk je bez preháňania najdôležitejšia vec, ktorá sa kedy udiala. Prečo si však myslím, že sa mohlo udiať niečo tak veľmi sa priečiace našej bežnej skúsenosti? Kto prišiel s prvými dôkazmi? A ako by mohol vyzerať vesmír bez Veľkého tresku?

Prednáša Mgr. Samuel Kováčik, PhD., Katedra teoretickej fyziky FMFI UK Bratislava; Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR

Prednáška pre verejnosť sa uskutoční vo štvrtok 30. 11. 2023 o 17:30 h v SNM - Prírodovednom múzeu. Vstup voľný.

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt