Slávnostná prezentácia publikácie Fosílne chobotnáče v zbierkach Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea

28. 2. 2023, 16:00 - 17:30

Slávnostná prezentácia publikácie Fosílne chobotnáče v zbierkach Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea

Pozývame na slávnostné predstavenie novej publikácie autorky Anny Ďurišovej z Vydavateľstva Slovenského národného múzea, ktorá sa bude konať 28. 2. 2023 o 16.00 h v Knižnici v sídelnej budove SNM v Bratislave.

Slovenské národné múzeum vydalo začiatkom roka ďalšiu z svojich publikácií s názvom Fosílne chobotnáče v zbierkach Slovenského národného múzea -  Prírodovedného múzea. Kniha, ktorej autorkou je kurátorka zbierok SNM - Prírodovedného múzea Anna Ďurišová vyšla v edícii Fontes. Publikáciu v cene 18 € bude možné zakúpiť si priamo na podujatí, alebo prostredníctvom E-shopu SNM .

Chobotnáče (Proboscidea) boli rozšírené na území Slovenska v období mladších treťohôr (neogén) až starších štvrtohôr (pleistocén). O ich existencii a geograficko-stratigrafickom rozšírení na našom území máme informácie z mnohých nálezov ich fosílnych zvyškov (zubov, klov a kostí). Najväčšia kolekcia fosílií chobotnáčov z územia Slovenska sa nachádza v paleontologickej zbierke Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea. Publikácia poskytuje komplexný prehľad o tejto zbierke. Je súpisom všetkých fosílnych zvyškov, ktorý obsahuje informácie o zistených taxónoch, lokalitách, veku nálezov, charaktere materiálu, autoroch determinácie, prípadne literárnych zdrojoch. V katalógu sú prezentované výsledky odbornej revízie múzejnej zbierky fosílnych zvyškov chobotnáčov a tiež sú skompletizované a doplnené staršie údaje z publikovaných aj rukopisných prác. Uvedená je tiež stručná história nálezov a výskumu chobotnáčov na území Slovenska a história budovania zbierky chobotnáčov v Slovenskom národnom múzeu – Prírodovednom múzeu. V samostatnej časti práce sa uvádzajú podrobnejšie informácie o geológii a stratigrafii nálezísk fosílií chobotnáčov z múzejnej zbierky. Súčasťou katalógu je i fotodokumentácia významných fosílií, či mapky rozšírenia jednotlivých druhov chobotnáčov a tabuľkový prehľad lokalít a všetkých nálezov. Výsledky práce zvyšujú dokumentačnú a vedeckú hodnotu predmetnej zbierky, tiež prispievajú k poznatkom o geograficko-stratigrafickom rozšírení jednotlivých druhov chobotnáčov na území Slovenska. Publikácia je určená najmä odbornej paleontologickej a múzejnej verejnosti.

Slovenské národné múzeum, Bratislava 2022, 120 strán, 176 ilustrácií a fotografií, jazyk slovenský, anglické resumé.

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt