Veda a (g)astronómia - zo zákulisia vedeckej kuchyne

22. 6. 2023, 17:30 - 19:00

Veda a (g)astronómia - zo zákulisia vedeckej kuchyne

Cieľom vedcov je posúvanie hraníc poznania ľudskej civilizácie. Aby tohto cieľa dosiahli, tak vyvíjajú rôzne teórie, modely a pripravujú experimenty v laboratóriách. Tradične sme zvyknutí na laboratóriá umiestnené na inštitútoch, univerzitách alebo v špecializovaných spoločnostiach. Je však miesto, kde môžeme zažiť vedu a ktoré je prístupné prakticky každému? Samozrejme! Takým miestom je kuchyňa! Aby sme si pripravili delikátne jedlo, tak používame metódy a procesy, ktoré sú priamo spojené s fyzikou, chémiou a biológiou. Obyčajne si ľudia tento dôležitý aspekt neuvedomujú. Je však možné ísť ešte ďalej. S rozvojom nových fyzikálnych a chemických metód je možné porozumieť hlbšie procesom odohrávajúcim sa pri príprave jedla a potenciálne aj pripraviť lepšie pokrmy. V našom príspevku si ukážeme aké vedecké oblasti je možné nájsť pri varení a ako je ich možné urobiť prístupnejšími aj širokej verejnosti.

Prednáša: Mgr. Patrik Čechvala, FMFI UK Bratislava

Image by pch.vector on Freepik

Otváracie hodiny
22. jún 2023 o 17.30 h

Vstupné
vstup voľný

Informácie pre návštevníkov

Prednáša: Mgr. Patrik Čechvala, FMFI UK Bratislava

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt