Zatmenia, zákryty a iné "nebeské stretnutia"

1. 12. 2022, 17:30 - 19:00

Zatmenia, zákryty a iné "nebeské stretnutia"

Rozprávanie o tom, aké úkazy môžu nastať na oblohe pri pohybe nebeských telies, ak sa dostanú do niektorých výnimočných vzájomných postavení. Čo môžeme vtedy vidieť, čo potrebujeme na pozorovanie, prečo a ako často k takým javom dochádza. Prečo sú vedecky cenné aj amatérske pozorovania a aké výsledky pri nich možno dosiahnuť. 

Prednáša: Ing. Jaroslav Gerboš, Hvezdáreň v Banskej Bystrici 

Plagát

Vstupné
Vstup voľný

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt