BRATISLAVAFILA 2023

od 2. 6. 2023 do 4. 6. 2023

BRATISLAVAFILA 2023


Národná filatelistická výstava 

Zväz slovenských filatelistov, ako člen FEPA (európskej filatelistická únie) a FIP (Medzinárodnej filatelistickej federácie), v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s. a Slovenským národným múzeom pripravili Národnú filatelistickú výstavu pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Ide o všeobecnú súťažnú filatelistickú výstavu I. stupňa (národná)a II. stupňa (premiérová) s medzinárodnou účasťou vo všetkých výstavných triedach vrátane literatúry, vhodná pre začínajúcich i pokročilých vystavovateľov, bez rozdielu veku. Výstava je pre verejnosť prístupná v sídelnej budove SNM v Kaviarni Múzeum (vchod z Múzejnej ulice). Vstup pre návštevníkov je voľný.

Filatelia, ako oblasť ľudskej činnosti zameraná na zbieranie a štúdium poštových známok a poštovo-historických dokladov, prispieva k zachovaniu historických dokumentov veľkého kultúrneho a spoločenského významu, ktoré verejnosti prezentuje formou súťažných výstav. Je tiež jediným zberateľským odborom, v ktorom existuje súťaž s presnými a prísnymi pravidlami na báze súťažných výstav rôznych stupňov (od lokálnych, cez regionálne, národné, medzinárodné až po najvyšší stupeň – svetovú výstavu).Pre každý z uvedených stupňov je potrebné získať kvalifikáciu. Aj za predpokladu kvalitného exponátu a erudovanosti vystavovateľa je nutné ešte niekoľkoročné úsilie a preukazovanie odborných kvalít súťažiaceho a výnimočnosti jeho exponátu, ako predpokladu účasti na výstavách najvyššieho stupňa. Počas histórie existencie filatelie sa podarilo obstáť vo svetovej konkurencii a na svetovej výstave získať zlatú medailu aj niekoľkým Slovákom. Dvaja získali dokonca ocenenie najvyššieho stupňa – veľkú zlatú medailu. 

Na filatelistickú výstavu sú naviazané aj ďalšie aktivity: poštovníctvo (pošta, doručovateľstvo), história (múzeum), alternatívne investície (aukčné spoločnosti), banky, cestovný ruch (hotely, doprava, poznávanie, gastronómia), médiá a sociálne siete a iné. Atraktivitu „v nesúťažnom – exhibičnom režime“ zvyšuje organizácia jubilejného 50. ročníka filatelistickej olympiády mládeže, inaugurácie známok, krsty knižných publikácií a najmä zapožičanie niekoľkých rarít svetovej filatelie, napríklad najstarší poštový lístok sveta, vydaný v Rakúsko-Uhorsku 1. októbra 1869 alebo jediná uznávaná rarita známok predvojnového Československa 50/50 h, z ktorej je známych len 18 kusov a mnohé iné.

Strategickým partnerom a spoluorganizátorom je Slovenská pošta, a. s. Výstava získala záštitu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a uznanie FEPA, má podporu Bratislavského samosprávneho kraja a uskutočňuje sa v spolupráci so Slovenským národným múzeom.

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt