Koldo Chamorro. El Santo Christo Ibérico

od 25. 2. 2023 do 9. 4. 2023

Koldo Chamorro. El Santo Christo Ibérico

Slovenské národné múzeum v spolupráci s Instituto Cervantes Bratislava pripravili spoločnú výstavu, ktorej autorom je významná osobnosť dejín španielskej fotografie poslednej štvrtiny 20. storočia - Koldo Chamorro (1949, Vitoria-Gasteiz, Španielsko – 2009, Pamplona-Iruña, Španielsko). V jeho tvorbe prevláda najmä fotografická reportáž, ktorú považoval za najkomplexnejší spôsob rozprávania o živote človeka. V priebehu viac ako štyridsaťročnej kariéry riešil vo svojich dielach problematikou spoločenských štruktúr, náboženstva, ľudových slávností, býčích zápasov, ľudského tela, sexu a pod.

Detstvo a dospievanie Chamorro prežil v španielskej kolónii Rovníková Guinea. Ako samouk v oblasti fotografie patril do avantgardnej fotografickej skupiny Alabern (Barcelona) a Minority Photographers v New Yorku. Od 70. rokov, spolu s ďalšími fotografmi svojej generácie, dokumentoval Španielsko počas posledných rokov Francovej diktatúry. Posolstvo jeho fotografií nemožno plne uchopiť po prvom zhliadnutí. Nastoľuje totiž otázky, vyvádza nás z miery i znepokojuje. Ide o malé labyrinty, kde je akákoľvek cesta možná, kde vládne nejednoznačnosť a hra, kde je veľa otázok a málo odpovedí a kde – ako sám autor cituje z knihy Tao-Te-ťing – „viditeľné vytvára formu, ale neviditeľné jej dáva hodnotu“.

Chamorro bol rozprávačom príbehov. Zvedavý, empatický, nepredvídateľný, neľútostný kritik, skúmavý, veľkorysý, húževnatý, vášnivý, pedantný, nekonformný, zhovorčivý, živý, dynamický, náročný ale aj veľmi láskavý. Ako fotograf si slobodne lietal aj v časoch, keď sa ťažoby, ktoré spútavali krajinu, zdali byť večné. Jeho zložitý pohľad na svet hovorí o nás samých. Koldo Chamorro začal v roku 1974 práce na rozsiahlom monografickom projekte El Santo Christo Ibérico, ktorého cieľom bola vizuálna úvaha o rôznych aspektoch liturgických a náboženských zvykov na Pyrenejskom polostrove, ako aj o prítomnosti kresťanského kríža v spoločenskom prostredí.

Koldo Chamorro v posledných rokoch Francovho režimu pochopil, že istým náboženským prejavom, ľudovým slávnostiam a rituálom hrozí zánik z dôvodu zabudnutia počas agónie obdobia diktatúry, ako aj pod vplyvom nových technológií a nadchádzajúcej globalizácie. Nesnažil sa však o fotografické uchovanie tohto zdanlivo odumierajúceho dedičstva, ale skôr o hlbokú sociálnu analýzu, kde by prostredníctvom osobného a nezameniteľného rukopisu ukázal rozpory Španielska zaťaženého zaostalosťou a tmárstvom a zároveň poháňaného smerom k modernosti.

Výstavný projekt El Santo Christo Ibérico, symbolicky usporiadaný podľa jednotlivých zastavení krížovej cesty, ktoré predstavujú rytmus starobylej naratívnej štruktúry, autor dokončil pri príležitosti katolíckeho jubilea v roku 2000.

Spoluorganizátor výstavy:

 

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt