Čo prezrádzajú rastliny

Čo prezrádzajú rastliny

Výskyt jednotlivých rastlinných taxónov (druhov, poddruhov), rovnako ako aj rastlinných spoločenstiev, nie je náhodný. Ovplyvňuje ho predovšetkým súbor činiteľov neživého prostredia, ale aj človek, živočíchy či vzájomné vzťahy medzi jednotlivými rastlinami a ich populáciami. Rôzne rastlinné druhy majú rozdielne ekologické nároky a vedci podľa ich výskytu či rozšírenia dokážu identifikovať mnohé vlastnosti stanovišťa, na ktorom rastú. Tieto znalosti sú nevyhnutné pre úspešný manažment vzácnych a ohrozených zložiek prírody alebo pestovanie úžitkových i okrasných rastlín.

skladačka pdf na stiahnutie (PDF, 450,0 kB)

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt