Prírodovedné kvízy pre malých aj starších (získajte fotomagnetky SNM-PM)

Prírodovedné kvízy pre malých aj starších (získajte fotomagnetky SNM-PM)

Veľa zábavy a úspechov Vám prajú prírodovedci zo SNM-Prírodovedného múzea.

Vyskúšajte, či dokážete správne odpovedať na otázky, ktoré sme pre Vás pripravili zo všetkých oblastí prírodných vied, ktorým sa venujeme v Prírodovednom múzeu SNM.
Z každej oblasti je tu „kvíz pre deti do 10 rokov" a „kvíz pre starších ako 10 rokov".
Kvíz si môžete vyskúšať priamo na web stránke (linky v ľavej časti pri fotografii vednej disciplíny), kde Vám ho stránka aj vyhodnotí.
Pokiaľ máte záujem získať magnetku s fotografiou vednej oblasti kvízu uložte vyplnený kvíz ako pdf súbor (napr. prehliadač Opera Vám takú možnosť ponúkne pri stlačení pravého tlačidla myši) alebo vyplňte kvíz po stiahnutí vo wordovskom dokumente kvízu (linky v pravej časti tabuľky) a pošlite ho ako prílohu mailom na adresu: kviz.PM@snm.sk. Do mailu napíšte svoje meno a vek.
Kvíz so všetkými správnymi odpoveďami zaradíme do zoznamu výhercov magnetiek danej vednej disciplíny.
Výhercovia si môžu fotomagnetky vyzdvihnúť v pokladni SNM-PM po 20. novembri 2020.
Pokiaľ výherca nie je z Bratislavy, magnetky mu pošleme poštou, keď ich získa viac ako z troch vedných oblastí (v tom prípade mail musí obsahovať aj plnú adresu súťažiaceho).
Na konci tejto web stránky nájdete podklad na vytlačenie spoločného podkladu, ktorý spája všetkých 7 fotomagnetiek – vedných oblastí v SNM-PM.

Veľa zábavy a úspechov!!! 

 A N T R O P O L Ó G I A

 

 
Kvíz pre deti do 10 rokov

kvíz deti
(RTF, 76,2 kB)
Kvíz pre starších ako 10 rokov kvíz pre starších (RTF, 80,7 kB)

 

 A S T R O N Ó M I A  /  V E S M Í R 

 

 
Kvíz pre deti do 10 rokov
 
kvíz deti (RTF, 96,0 kB)


Kvíz pre starších ako 10 rokov


kvíz pre starších
(RTF, 97,0 kB)

 

 B O T A N I KA

 


Kvíz pre deti do 10 rokov

kvíz deti
(RTF, 98,5 kB)
Kvíz pre starších ako 10 rokov kvíz pre starších (RTF, 98,6 kB)

 

 H O R N I N Y   A    M I N E R Á L Y

 


Kvíz pre deti do 10 rokov

kvíz deti (DOC, 35,3 kB)
Kvíz pre starších ako 10 rokov kvíz pre starších (DOC, 35,8 kB)

 

 M Y K O L Ó G I A  /  H U B Y

 

 
Kvíz pre deti do 10 rokov

kvíz deti
(RTF, 80,4 kB)
Kvíz pre starších ako 10 rokov kvíz pre starších (RTF, 79,6 kB)


  

 

 P A L E O N T O L Ó G I A

 


Kvíz pre deti do 10 rokov

kvíz deti
(RTF, 41,0 kB)

Kvíz pre starších ako 10 rokov

kvíz pre starších
(RTF, 40,2 kB)

 

 Z O O L Ó G I A

 

 

 
Kvíz pre deti do 10 rokov
 
kvíz deti (RTF, 61,2 kB)Kvíz pre starších ako 10 rokov
kvíz pre starších
(RTF, 106,9 kB)

 

 podklad pod magnetky 

 

    


podklad jpg
 


podklad pdf
(PDF, 172,2 kB)


*************

pozrite sa tiež na:
zahrajte sa / stiahnite si naše materiály

 

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt