Klub astronómov 2024

Otváracie hodiny
Stretnutia sa uskutočnia vždy o 17.00 h
25. január 2024
13. február 2024
22. február 2024
14. marec 2024
4. apríl 2024
18. apríl 2024
9. máj 2024
23. máj 2024
6. jún 2024
20. jún 2024

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt