Ponuka lektorátov

Ponuka lektorátov

PONUKA LEKTORÁTOV:
Lektorát možno realizovať vo vybranej expozícii Prírodovedného múzea; dĺžka trvania cca 45 minút.

Kontakt:
SNM-Prírodovedné múzeum.sk
e-mail: jozef.somogyi@snm.sk
telefón: +421 2 593 49 127

Sídlo
SNM-Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava

Všetky programy a lektorské výklady je potrebné si objednať a dohodnúť vopred. Programy sa po dohode prispôsobujú aj veku a záujmom návštevníkov.

 

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt