Program

Na konferencii CSTI 2011 budú prezentované prednášky a postery z oblasti konzervačnej vedy (CS), výskumu a praxe ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva. Účastníkom konferencie budú k dispozícii vedecké a odborné referáty, možnosti účasti na odborných diskusiách, postery, prezentácie firiem a prehliadka výstavy SNM „Nahliadnite“ s odborným výkladom pre účastníkov CSTI 2011. 

Odborné sekcie

  1. Potreby rozvoja ochrany kultúrneho dedičstva, konzervačnej vedy, technológií a vzdelávania v SR
  2. Konzervačná veda
  3. Konzervačné technológie
  4. Individuálna ochrana konkrétnych objektov. Vybrané prípadové štúdie

Program konferencie (PDF, 969,5 kB)