Zborník

CSTI 2013 Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva (20. – 22. 2. 2013, Bratislava) (PDF, 17,5 MB)
Kol.: Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva. Zborník príspevkov konferencie CSTI 2013 Conservation Science, Technology and Industry. Bratislava 20. – 22. február 2013. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2013, 311 s., ISBN 978-80-227-3991-7