Informácie pre sponzorov

Sponzoring, reklama a výstava 
V rámci konferencie ponúkame možnosť prezentácie účastníkov konferencie a firiem formou výstavky alebo odborného predvádzania, inzercie a reklamy v zborníku a iné možnosti. Ak máte záujem stať sa partnerom, môžete svoj záujem o sponzorskú spoluprácu prejaviť zaslaním emailu na adresu: michal.jablonsky@stuba.sk .

Základný balík v hodnote 250,- Eur 
Vložné pre 1 účastníka firmy
Prezentácia firmy logom na konferenčných materiáloch
Prezentácia firmy na WEB stránke konferencie

Štandardný balík v hodnote 500,- Eur 
Vložné pre 2 účastníkov firmy
Prezentácia firmy logom na konferenčných materiáloch
Prezentácia firmy na WEB stránke konferencie
Logo firmy v konferenčných miestnostiach
Digitálna prezentácia firmy na konferencii v prezenčnej miestnosti

Exkluzívny balík v hodnote 900,- Eur 

Vložné pre 2 účastníkov firmy
Prezentácia firmy logom na konferenčných materiáloch
Prezentácia firmy na WEB stránke konferencie
Logo firmy v konferenčných miestnostiach
Digitálna prezentácia firmy na konferencii v prezenčnej miestnosti
Prezentácia firmy na konferencii - odborná prednáška (bude zameraná na danú oblasť okruhov) v rozsahu 15 min.

V prípade, že sa rozhodnete pre podporu tejto konferencie nákupom niektorého vyššie uvedeného prezentačného produktu, alebo máte inú predstavu o podpore tohto podujatia, prosím, kontaktujte nás na uvedenej adrese:

Oddelenie dreva, celulózy a papiera, FCHPT STU
Radlinského 9, SK-812 37 Bratislava
Tel: +421 905 897 486, +421 2 593 25 218
Fax: +421 2 524 93 198
Mail: michal.jablonsky@stuba.sk 

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE PRE SPONZOROV (DOC, 758,3 kB)