Program

Konferencia CSTI 2015 nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencií CSTI 2011 (Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva) a CSTI 2013 (Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva). Pre kvalitatívny pokrok v ochrane kultúrneho dedičstva je nevyhnutná integrácia vied, a teda aj konzervačnej vedy do interdisciplinárnej praxe a posilnenie spolupráce a komunikácie medzi zúčastnenými disciplínami a odborníkmi. V súčasnosti najväčší pokrok a kvalitatívne zmeny prebiehajú práve na rozhraní dosiaľ známych vedných disciplín. 

Na konferencii CSTI 2015 budú prezentované príspevky z oblasti konzervačnej vedy, výskumu a praxe ochrany kultúrneho dedičstva. Okrem vedeckých príspevkov bude účastníkom konferencie ponúknutá aj možnosť účasti na odborných diskusiách, prehliadke posterov a prezentácií firiem ponúkajúcich produkty pre ochranu kultúrneho dedičstva.

Program konferencie (DOC, 111,1 kB) 

Aktualizácia 06. 10. 2015