Programový výbor

Čeppan Michal, prof. Ing., CSc.
Slovenská technická univerzita

Fottová Eva, PhDr.
Slovenská akadémia vied, Archeologický ústav

Hanus Jozef, Ing., CSc. 
Slovenská technická univerzita

Híreš Ondrej, Ing.
Slovenská národná knižnica

Homoľová Alexandra, PhDr.
Slovenská národná galéria

Jablonský Michal, Doc. Ing., PhD.
Slovenská technická univerzita

Katuščák Svetozár, prof. Ing., PhD.
Slovenská technická univerzita

Lalíková Nina, Mgr.art.
SNM-Historické múzeum

Majchrovičová Viera, PhDr.
Slovenské národné múzeum

Maková Alena, Ing.
Slovenský národný archív

Podušelová Gabriela, PhDr.
Slovenské  národné múzeum

Reháková Milena, Doc. Ing., PhD.
Slovenská technická univerzita

Stojkovičová Danica, Doc. akad. mal.
Vysoká škola výtvarných umení

Urlandová Andrea, Doc. Ing. arch., PhD.
Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok  STU

Vizárová Katarína, Doc. Ing., PhD.
Slovenská technická univerzita