Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2022

27. 9. 2023

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2022


Prestížne ceny časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, udelí redakcia a redakčná rada časopisu spoločne s vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky už po 32. raz. Spomedzi
 127 nominovaných projektov vybrala 21, z ktorých hlasovaním určí nositeľov výročných cien v 7 kategóriách. Slávnostné odovzdanie cien laureátom sa uskutoční ako súčasť Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku už 27. septembra 2023. Ocenené diela, ako aj zoznam všetkých nominácií, budú zverejnené v časopise Pamiatky a múzeá 3/2023.

Výročné ceny budú udelené v kategóriách, ktoré postupne predstavujeme prostredníctvom portálu aktuality.sk

Objav – nález – akvizícia
Užšie nominácie

Expozícia – výstava 

Užšie nominácie

Publikácia

Užšie nominácie

Obnova – adaptácia

Užšie nominácie

Reštaurovanie

Užšie nominácie

Podujatie

Užšie nominácie

Audiovízia – multimédiá

Užšie nominácie


Partneri podujatia  

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Slovenské národné múzeum
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá
Mesto Skalica
Dni európskeho kultúrneho dedičstva