Výzva na podávanie nominácií na Výročné ceny časopisu pamiatky a múzeá za rok 2022

od 10. 1. 2023 do 16. 4. 2023

Výzva na podávanie nominácií na Výročné ceny časopisu pamiatky a múzeá za rok 2022

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, vás žiada o návrhy na nominácie na výročné ceny časopisu za rok 2022, ktoré budú udelené za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva vo vybraných kategóriách: 

  • Objav/nález/akvizícia
  • Expozícia/výstava
  • Publikácia/periodická tlač
  • Obnova/adaptácia
  • Reštaurovanie
  • Podujatie
  • Audiovízia/multimédiá

Nominačný návrh sa vzťahuje na diela prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2022.

Vaše návrhy do 32. ročníka výročných cien posielajte elektronicky vyplnením formulára zverejneného na webovej stránke Slovenského národného múzea najneskôr do 17. apríla 2023.

K online formuláru je k dispozícií prehľadná metodika. Váš nominačný návrh si budete môcť vytlačiť či uložiť. Jeho doručenie do redakcie vám bude potvrdené notifikačným mailom zaslaným na zvolenú e-mailovú adresu.

V prípade nejasností, podnetov a otázok kontaktujte redakciu na adrese vyrocneceny@snm.sk, resp. na telefónnom čísle +421 2 20 491 232. Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022 budú publikované v čísle 3/2023.

Tešíme sa na vaše návrhy.

Foto: T. Czitó

obrazok ceny PaM