Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV

V DŇOCH:  22. – 26. 12. 2018  A  29. 12. 2018 – 1. 1.  2019

BUDE MÚZEUM ZATVORENÉod 20. 10. 2018 do 31. 12. 2018

Výstava Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom. Zostúp s nami do medenej doby prezentuje vybrané témy zo života v neskorej kamennej dobe (eneolit, medená doba) na príklade územia súčasnej Bratislavy, ako aj aktuálny stav archeologického výskumu o tomto tisícročí (téma badenskej kultúry). Rodiny s deťmi zaujme predovšetkým jej interaktívna časť, kde si návštevník môže poorať pole pravekým záprahom, zložiť koleso, hľadať medenú rudu v rieke a kopcoch, odvážne vstúpiť do posvätnej jaskyne, spliesť si prírodné šnúry, obliecť pravekých ľudí, či odskúšať dobové razidlá.

Tešíme sa na vašu návštevu

J. Mellnerová Šuteková a A. Bajanová - autorky