Prenájmy


Atraktívne prostredie Bojnického zámku svojimi honosnými sálami priťahuje významné firmy, úspešných podnikateľov a ľudí s vycibreným vkusom a romantickým cítením, aby v historických priestoroch prežili príjemné chvíle v družnom rozhovore pri uzatváraní dôležitých obchodov. Zlatú sálu využívajú na slávnostné prijatie významného hosťa, na recepciu, či dobovú hostinu komornejšieho charakteru. Obrovský priestor Huňadyho sály je vhodný na zámocké bály, dobové a svadobné hostiny s tancom a bujarou zábavou. Priľahlé salóniky slúžia na prednášky a rokovania v dôvernejšom kruhu. Príslušenstvo tvorí prípravovňa jedál a kuchynka.

Zlatá sála
Zlatá sieň je najreprezentatívnejšou miestnosťou Bojnického zámku. Anjelský strop je zlátený lístkovým zlatom, steny skrášľujú najcennejšie obrazy v Bojnickom Zámku. Sála je vhodná pre podpísanie významných zmlúv, odovzdávanie ocenení, promócie. Kapacita sály je max. 60 osôb, pri stolovej úprave max. 30 osôb.

Svadobný obrad                                                                                       332,00 €
Svadobný obrad, ak jeden zo snúbencov je občanom Bojníc                 199,00 €
Svadobný obrad, ak obaja snúbenci sú občania Bojníc                          133,00 €
Prenájom na jednu kultúrno-spoločenskú akciu v trvaní do 24 hodín    1000,00 €
K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od charakteru prenájmu.

Rezervácie na prenájom priestorov zasielajte v písomnej podobe na Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom rezervacie@bojnicecastle.sk.

Upozornenie: Dovoľujeme si Vás informovať, že prenájmy reprezentačných priestorov – Zlatej sály – na kultúrno-spoločenské podujatia sú možné len do 30.9.2018. Ďakujeme za pochopenie!

Huňadyho sála
Huňadyho sála je vhodná na kultúrne alebo spoločenské stretnutia, bankety, recepcie, prezentácie firiem, módne prehliadky, prednášky alebo veľké svadobné hostiny. Kapacita sály je pri stolovaní - 100 osôb bez stolovania - 200 osôb + kuchyňa. Huňadyho sieň nie je vykurovaná počas celého roka. Od 1.novembra do 31.marca sa neprenajíma. V prípade, ak klient požaduje zvýšenie teploty v priestore v mesiacoch apríl, september alebo október, hradí náklady s tým spojené. 

Upozornenie: Huňadyho sála nie je vykurovaná počas celého roka. V prípade, keby klient požadoval zvýšenie teploty v prenajatom priestore, musí hradiť náklady s tým spojené.

Prenájom na jednu kultúrno - spoločenskú akciu v trvaní do 24 hodín   1350,00 €
K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od charakteru prenájmu.

Rezervácie na prenájom priestorov zasielajte v písomnej podobe na Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom rezervacie@bojnicecastle.sk.

Upozornenie: Dovoľujeme si Vás informovať, že prenájmy reprezentačných priestorov – Huňadyho sály – na kultúrno-spoločenské podujatia sú možné len do 30.9.2018. Ďakujeme za pochopenie!

Klubovne
Klubovne nachádzajúce sa vedľa Huňadyho sály sú vhodné pre prezentácie firiem, podnikové stretnutia, svadobné hostiny. Kapacita je cca 50 osôb + kuchyňa.

Prenájom na jednu kultúrno - spoločenskú akciu v trvaní do 24 hodín     500,00 €
K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od charakteru prenájmu.

Rezervácie na prenájom priestorov zasielajte v písomnej podobe na Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom rezervacie@bojnicecastle.sk.

Dovoľujeme si Vás informovať, že prenájmy reprezentačných priestorov – Klubovní – na kultúrno-spoločenské podujatia sú možné len do 30.9.2018. Ďakujeme za pochopenie!

Apartmán
Exkluzivita zámockého apartmánu spočíva v historických miestnostiach a dobovom inventári. Jednotlivé komnaty sú zariadené originálnym starožitným nábytkom, obrazmi starých majstrov a vhodnými doplnkami. Apartmán pozostáva zo šiestich miestností - modrý barokový salón, zlatý a ružový rokokový salón, rozsiahla hala, neorenesančná spálňa, secesná spálňa a dve luxusné kúpeľne. Je vhodný na obchodné rokovania, slávnostné príležitosti, dôverné rozhovory, atď. Atmosféru v apartmáne je možné ozvláštniť ceremoniálnym programom v historickom štýle. V apartmáne, ktorý je mimoriadne pôsobivý, sa uskutočnili úspešné stretnutia vládnych i mimovládnych delegácií. Jeho historické čaro prispelo k uzatvoreniu mnohých úspešných obchodov medzi domácimi i zahraničnými firmami.

Prenájom na jednu kultúrno - spoločenskú akciu v trvaní do 24 hodín     650,00 €
K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od charakteru prenájmu.
Rezervácie na prenájom priestorov zasielajte v písomnej podobe na Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom rezervacie@bojnicecastle.sk.

Salónik apartmánu
Salónik apartmánu je ideálne miesto pre stretnutia v úzkom kruhu. Vhodný je na romantické zásnuby, vyznania lásky, ospravedlnenia, podpisy významných zmlúv, uvítania do života ale aj na predávanie vianočných darčekov či valentínskych prekvapení.

Upozornenie: Nájomca hradí prevádzkové náklady súvisiace s nájmom. V období od 16.4. do 15.10. je to čiastka 1,87 €, v obbodí od 16.10. do 15.4. je to čiastka 5,62 €. Pri rezervácii je potrebné uviesť farbu salónika, ktorý si chcete prenajať.

Prenájom na kultúrno - spoločenské stretnutie v trvaní 30 minút               65,00 €
K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od charakteru prenájmu.

Rezervácie na prenájom priestorov zasielajte v písomnej podobe na Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom rezervacie@bojnicecastle.sk.

Stĺpová sieň
Stĺpová sieň bola do dnešnej neogotickej podoby prestavaná z pôvodnej sally tereny posledným šľachtickým majiteľom. Poskytuje nádherný klenutý priestor dekorovaný dvoma sochami z bieleho kararského mramoru v nadživotnej veľkosti. 

Prenájom na jednu kultúrno - spoločenskú akciu v trvaní do 24 hodín       600,00 €
K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od charakteru prenájmu.

Rezervácie na prenájom priestorov zasielajte v písomnej podobe na Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom rezervacie@bojnicecastle.sk

Upozornenie: Dovoľujeme si Vás informovať, že prenájmy reprezentačných priestorov – Stĺpovej siene – na kultúrno-spoločenské podujatia sú možné len do 30.9.2018. Ďakujeme za pochopenie!

Priekopa
Rozľahlý priestor hradnej priekopy okolo zámku je vhodný na organizovanie podujatí pod holým nebom i pre väčší počet osôb.

Prenájom na jednu kultúrno - spoločenskú akciu v trvaní do 24 hodín     1230,00 €
K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od charakteru prenájmu.

Rezervácie na prenájom priestorov zasielajte v písomnej podobe na Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom rezervacie@bojnicecastle.sk.