Priemyselný dizajn

od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019


SNM – Múzeum Červený Kameň v spolupráci so Strednou umeleckou školou v Trenčíne ponúka návštevníkom od 1. júla do 30. septembra 2019 v rámci prehliadky hradu a hradnej obrazárne jedinečnú výstavu študentských klauzúrnych a maturitných prác odboru Priemyselný dizajn.

Ústrednou myšlienkou výstavy je inšpirácia študentov zbierkovými predmetmi múzea a ich prevedením do súčasného dizajnu. Exponáty predstavujú ukážky dopravných prostriedkov a nábytku.
Samostatnú časť tvoria klauzúrne práce študentov 1. ročníka, ktoré prezentujú konštrukčné prvky hmyzieho tela.

Práce vznikli pod pedagogickým vedením Mgr. art. Petra Gotthardta, ArtD.