Zádušná omša

20. 6. 2010, 18:00

V tretiu júnovú nedeľu sa 20. júna 2010 po prvýkrát v SNM-Múzeu Červený Kameň uskutoční Zádušná omša vysluhovaná za bývalých majiteľov hradu.

 

Svätá omša sa začne o 18.00 hodine v kaplnke Nanebovzatia Panny Márie.