Kontakty


Sídlo múzea: 
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves 

Kontakt: 
tel.: +421 2 204 931 01; +421 2 204 931 02;
+421 915 807 494
e-mail: mkchs@snm.sk

Mgr. Andrej Solár
riaditeľ
e-mail: andrej.solar@snm.sk
telefón: +421 2 204 93 102
mobil: +421 915 807 494

Mgr. Beáta Zámečníková
kurátorka
tohto času na materskej dovolenke
e-mail: beata.zamecnikova@snm.sk
telefón: +421 2 204 93 103

Mgr. Mária Garanová Krištáková 
kurátorka
e-mail: maria.kristakova@snm.sk
telefón: +421 2 204 93 103

Mgr. Gabriela Hederová
kultúrno-propagačná manažérka
e-mail: gabriela.hederova@snm.sk
telefón: +421 2 204 93 101

PhDr. Marta Žilová
vedenie knižnice
e-mail: marta.zilova@snm.sk 

Kontakty na zamestnancov

Ďalšie objekty múzea