Sídlo a ďalšie objekty múzea


Expozícia Múzeum Milana Rastislava Štefánika sa nachádza v Košariskách a je vysunutým pracoviskom SNM – Múzea SNR v Myjave.

SNM – Múzeum Slovenských národných rád – Múzeum Milana Rastislava Štefánika


Sídlo múzea:
SNM – MSNR – Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Dolné Košariská 92
906 15 Dolné Košariská


SNM – Múzeum Slovenských národných rád 

Sídlo múzea:
SNM – Múzeum SNR
Štúrova 2
907 01 Myjava