Sídlo a ďalšie objekty múzea


Expozícia Múzeum Milana Rastislava Štefánika sa nachádza v Košariskách a je vysunutým pracoviskom SNM-Múzea SNR v Myjave.


Múzeum Milana Rastislava Štefánika


Sídlo múzea:
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Dolné Košariská 92
906 15 Dolné Košariská


SNM-Múzeum Slovenských národných rád 

Sídlo múzea:
SNM-Múzeum SNR
Štúrova 2
907 01 Myjava