Vstupné


I. Malý okruh (Expozícia M. R. Štefánik v rodnom dome − Múzeum M. R. Štefánika)

Základné vstupné  4,00 €
Zľavnené vstupné  3,00 €
Školská skupina  3,00 €/ 3 kultúrne poukazy
Rodinné vstupné  8,00 €

Vstup zdarma
Deti do 6 rokov, Seniori nad 70, držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S, ICOM, držitelia novinárskych preukazov, zamestnanci MK SR, držitelia VIP vstupenky, pracovníci SNM, pedagogický dozor. 

II. Veľký okruh (Expozícia M. R. Štefánik, prehliadka evanj. kostola, hroby rodičov M. R. Štefánika na miestnom cintoríne) 

Základné vstupné 5,00 €
Zľavnené vstupné  3,50 €
Školská skupina  3,50 €/ 3 kultúrne poukazy+ 0,50 cent

Vstup zdarma 
Deti do 6 rokov, Seniori nad 70, držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S, ICOM, držitelia novinárskych preukazov, zamestnanci MK SR, držitelia VIP vstupenky, pracovníci SNM, pedagogický dozor.

Špeciálna prehliadka 

Základné vstupné  5,00 €
Zľavnené vstupné  4,00 €
Rodinné vstupné  10,00 €

Vzdelávacie programy 

Vzdelávací program typ A do 60 min.  4,00 €/ 4 kultúrne poukazy
Vzdelávací program typ B nad 60 min.  5,00 €/ 5 kultúrne poukazy

Výstava 

Základné vstupné  1,00 €
Zľavené vstupné 0,50 €
Lektorský výklad do 10 ľudí  5,00 €
Vstup mimo otváracich hodín  20,00 €
 
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci.