Vstupné


I. Malý okruh (Expozícia M. R. Štefánik v rodnom dome − Múzeum M. R. Štefánika)
Základné vstupné 3,00 €
Zľavnené vstupné 2,00 €
Školská skupina 2,00 €/ 2 kultúrne poukazy
Rodinné vstupné 6,00 €
Osoby ZŤP, deti do 6 r., seniori nad 70 r. zdarma
II. Veľký okruh
(Expozícia M. R. Štefánik, dlhodobá výstava "Potomci nezabúdajte" v priestoroch evanj. kostola, hroby rodičov M. R. Štefánika na miestnom cintoríne)
Základné vstupné 4,00 €
Zľavnené vstupné 2,50 €
Školská skupina 2,50 €/ 2 kultúrne poukazy+ 0,50 cent
Osoby ZŤP, deti do 6 r., seniori nad 70 r. zdarmaVzdelávacie programy
Vzdelávací program typ A do 60 min. 2,00 €/ 2 kultúrne poukazy
Vzdelávací program typ B nad 60 min. 4,00 €/ 4 kultúrne poukazy
Výstava
Základné vstupné 1,00 €
Zľavené vstupné 0,50 €
Lektorský výklad do 10 ľudí 5,00 €
Vstup mimo otváracich hodín 20,00 €