Remeslo a jarmok na Slovensku

Zborník referátov z vedeckej konferencie.
Bratislava, 1998, 90 s.

Obsah

 • Mlynka, L.: Remeselné výrobné zariadenia na Slovensku
  Kiripolský, M.: Domácka výroba na Slovensku
  Pöss, O.: Nemeckí remeselníci v bratislavskej oblasti
  Horváthová, M.: Nemeckí remeselníci v Hauerlande
  Baráthová, N.: Remeslá a obchod na Spiši
  Flasza, J.: Obchod a remeslo v kontaktoch Malopoľska a Spiša
  Olejník, J.: Ľudové remeslá na Spiši so vzťahom k ľudovému odevu
  Hvizd, M.: Tradície spracovania dreva a prútia u Rusínov-Ukrajincov na Slovensku
  Bodorová, O.: Archaické prvky v Gemersko-malohontskom hrnčiarstve
  Gic, A.: Tradičné rómske remeslá v okrese Rimavská Sobota
  Čelková, M.: Umenie z kovu zrodené