Tvorivé dielne pre školské skupiny

Tvorivé dielne pre školské skupiny

SNM – Archeologické múzeum na Žižkovej ul. 12 v Bratislave (vstup na č. 16) Vám ponúka lektorovanú prehliadku expozícii múzea prispôsobenej veku školskej skupiny či inej skupiny detí a mladých ľudí + tvorivé dielne na rôzne témy (hlavná cieľová skupina 4. až 7. ročník ZŠ) – dopĺňajú školské učivo. K vybranej tvorivej dielni prispôsobujeme aj lektorský výklad v múzeu, výber predstavených exponátov a častí výstav: 

Tvorivé dielne k obdobiu pravek 

Tvorba: Maľovanie na kamene podobné ako na jaskynných maľbách zo staršej doby kamennej – jaskyňa Lascaux, Altamira….a vyrobíme plagát pre celú triedu – vhodné od 1. ročníka ZŠ, nenáročná výroba, veľkosť skupiny do 25 detí 
Cieľ programu: Priblíženie znalostí a zručností ľudí doby ľadovej (deti zisťujú, aké náročné je vystihnúť vzhľad zvieraťa tvoreného na kameň ako podkladový materiál), čo všetko museli ľudia pri tvorení jaskynných galérii zvládnuť a poznať, ako maľby tvorili a prečo to asi robili (sme si vedomí obmedzenosti historického poznania v tejto otázke a snažíme sa o multiperspektívny pohľad), zistia aká je história objavov spomínaných jaskýň, momentálna prezentácia jaskynného umenia a pod. 

Tvorba: Výroba medailónu so záhadným motívom z halštatskej pohrebnej keramiky – vhodné pre rôzne skupiny ZŠ, prípadne aj SŠ, dobré je, keď deti vedia písať, veľkosť skupiny do 20 detí
Cieľ programu: Zhmotniť v zaujímavej dielni, ktorej výsledkom je medailón, predstavy pravekých ľudí. Motívy, ktoré si deti môžu preniesť na medailón im budú predstavené v rámci výstavy Po stopách legionárov. Tieto obrázky sú jednoduché a pri tom zaujímavé. Predstavujú šamanov či šamanky, obetujúce, či tancujúce postavy, ale aj zvieratá. Predpokladáme, že sú to zobrazenia rituálov, ktoré prebiehali v staršej dobe železnej počas pohrebov významných predstaviteľov komunity pod mohylové násypy. 

Tvorba: Výroba napodobenín bratislavských keltských mincí – vhodné pre rôzne vekové skupiny ZŠ, prípadne aj SŠ, dobré je, keď deti vedia písať, veľkosť skupiny do 25 detí 
Cieľ programu: Ponúknuť jednoduchú dielňu s efektným výsledkom pamätnej kartičky s mincovými kotúčikmi napodobňujúcimi keltské mince (odliatky zo zmesi sadry, lepidla a technickej želatíny). Program priblíži deťom Keltov, ako národ, ktorý priniesol množstvo významných objavov, pričom sa zameriavame najmä na mincový systém, obchod, objavy v Bratislave 

Tvorivé dielne k obdobiu starovek 

Tvorba: Dohotovovanie napodobenín egyptských amuletov - vhodné pre rôzne skupiny ZŠ, prípadne aj SŠ, dobré je, keď deti vedia písať, veľkosť skupiny do 25 detí 
Cieľ programu: Ide o jednoduchú dielňu s efektným výsledkom pamätnej kartičky s dvomi napodobeninami egyptských amuletov – Skarabeus a Hórovo oko (odliatky zo zmesi sadry, lepidla a technickej želatíny). V rámci Kabinetnej zbierky evanjelického lýcea v Bratislave môžu návštevníci  spoznať rôzne typy obľúbených egyptských amuletov. Domov si môžu odniesť dva pekné amulety s veľmi silnou ochrannou funkciou v podobe Hórovho oka a Skarabea. Účastníci sa dozvedia veľa o Egyptskej kultúre, spôsobe života, náboženských predstavách, rituáloch, mumifikácii a posmrtných predstavách. 

Tvorba: Výroba napodobenín rímskych mincí – vhodné pre rôzne skupiny ZŠ, prípadne aj SŠ, dobré je, keď deti vedia písať, veľkosť skupiny do 25 detí
Cieľ programu: Ponúknuť ďalšiu jednoduchú dielňu s efektným výsledkom pamätnej kartičky s mincovými kotúčikmi napodobňujúcimi rímske mince (odliatky zo zmesi sadry, lepidla a technickej želatíny). Predstavujeme si jednotlivých rímskych cisárov, ktorých mince si vyrábame, význam Rímskej ríše – Slovensko ako súčasť antického sveta, ale aj ako jeho okrajová oblasť, pohyby rímskych vojsk na našom území, Markomanské vojny a pod. 

Tvprba: Výroba napodobeniny etruskej votívnej sošky – vhodné pre rôzne skupiny ZŠ, prípadne aj SŠ, dobré je, keď deti vedia písať, veľkosť skupiny do 25 detí
Cieľ programu: Ponúknuť ďalšiu jednoduchú dielňu s efektným výsledkom pamätnej kartičky s napodobeninou etruskej sošky (odliatky zo zmesi sadry, lepidla a technickej želatíny). V rámci Kabinetnej zbierky evanjelického lýcea v Bratislave a Marcelovej zbierky sú zachované viaceré tzv. votivné plastiky. Jedná sa o menšie bronzové sošky symbolického charakteru s kultovým poslaním. Ich darovaním mohol človek získať priazeň alebo vyjadriť vďaku božstvu. Pri výbere tejto dielne si predstavíme Etruskov ako prvú rozvinutú civilizáciu, ktorá sa vytvorila v 8-7. storočí pred n. l. v dnešnom Taliansku na území nazývanom Etrúria (dnešné Toskánsko). Porozprávame sa o tom, čo o nich vieme a aké etruské pamiatky skrýva Archeologické múzeum. Na Etruskov nadviazali Rimania, ktorí prebrali mnohé veci z ich kultúry a znalostí. 

Tvorba: Výroba medailónu s motívom zobrazenia Marca Aurelia, Zázračného dažďa alebo Trenčianskeho nápisu na hradnej skale – vhodné pre rôzne skupiny ZŠ, prípadne aj SŠ, dobré je, keď deti vedia písať, veľkosť skupiny do 20 detí 
Cieľ programu: Pomocou výroby medailónu priblížiť deťom rímskeho cisára Marca Aurelia, ako aj významnú pamiatku Stĺp Marca Aurelia, či dôležitý nápis rímskych vojakov na Trenčianskej hradnej skale. Motívy, ktoré si deti môžu preniesť na medailón im budú predstavené v rámci výstavy Stĺp Marca Aurelia a Slovensko a Lapidárium. Deti sa podrobnejšie zoznámia nielen s jedným z rímskych  cisárov – Marcom  Auréliom a jeho významom pre Slovensko, ale aj Rímskou ríšou ako takou, jej armádou a rímskymi pamiatkami na Slovensku. 

Tvorba: Výroba ručného papiera + kreslenie napodobeniny starovekej mapy – stredne náročný program, len pre menšie skupiny do 15 detí, od 9 rokov a staršie, prípadne aj SŠ 
Cieľ programu: Ponúknuť zaujímavú techniku – ktorá síce dobovo nezodpovedá predstavovanému obdobiu, avšak nakreslená mapa na ručne vyrobenom papieri pôsobí starobylejšie a jedinečne. Program vysvetľuje ako Rimania budovali cesty, ako sa cestovalo, čo možno vidieť na Peutingerovej mape, zapojenie nášho územia do Rímskej ríše a pod. Časovo náročnejší program, preto sme stanovili obmedzenie veľkosti skupiny, aby si stihli papier vyrobiť všetci. 

Tvorivé dielne k obdobiu Veľká Morava a včasný stredovek 

Tvorba: Výroba ručného papiera + kreslenie zobrazenia Konštantína a Metoda – stredne náročný program, len pre menšie skupiny do 15 detí, od 9 rokov a staršie, prípadne aj SŠ
Cieľ programu: Ponúknuť zaujímavú techniku – ktorá síce dobovo nezodpovedá predstavovanému obdobiu, avšak nakreslené zobrazenie sv. Cyrila a sv. Metoda na ručne vyrobenom papieri pôsobí starobylejšie a jedinečne. Program vysvetľuje aj históriu používania papiera, aby bolo zrejmé, že na našom území sa používal až neskôr, program je však zameraný na Slovanov, Veľkú Moravu, misiu Konštantína a Metoda, spôsob ich zobrazovania, ikony a pod. Časovo náročnejší program, preto sme stanovili obmedzenie veľkosti skupiny, aby si stihli papier vyrobiť všetci. 

Dĺžka prehliadky múzea (30 minút až 1 hodina podľa požiadaviek) + tvorivá časť trvajú spolu cca 1,5 - 2 hodiny (čas na prehliadku + tvorivé dielne možno upraviť podľa potreby, minimálne však 1 hodina).

Vstupné na prehliadku múzea bez tvorivých dielní pre skupiny žiakov nad 10 osôb – 1 € + pedagóg zdarma (1 učiteľ na 10 žiakov).

Vstupné pre skupiny s tvorivými dielňami – materiál (1 €) + prehliadka múzea (1 €) = 2 € na žiaka + pedagogický dozor zdarma (1 učiteľ na 10 žiakov).

Tvorivé dielne treba nahlasovať v dostatočnom predstihu, najlepšie 2 týždne pred plánovanou návštevou, lebo si vyžadujú prípravu materiálu.

Viaceré programy sú vhodné pre deti už od 1. triedy ZŠ prípadne aj MŠ. Ak neviete odhadnúť, čo by Vaše deti mohli zvládnuť, alebo máte špeciálne požiadavky, obráťte sa na nás a poradíme Vám, alebo sa pokúsime vytvoriť Vám program na mieru. 

Kontakt

Mgr. Anna Bajanová
02/204 91 274
anna.bajanova@snm.sk