Lapidárium

Lapidárium


Expozícia kamenných artefaktov z doby rímskej a zo stredoveku, pochádzajúcich z archeologických výskumov a zbierok SNM. Kamenné exponáty dopĺňajú dva zrekonštruované archeologické nálezy: hrnčiarska pec z doby laténskej a sklárska pec z obdobia Veľkej Moravy.

Kamperova kúria – vstup cez Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16
Autori: Klára Füryová, Igor Bazovský
Výtvarný návrh: Ivan Hinca