Archeologická kaviareň - Známe a neznáme poklady mincí

19. 4. 2023, 17:00 - 18:00

Archeologická kaviareň - Známe a neznáme poklady mincí

SNM – Archeologické múzeum Vás pozýva na prednášky cyklu Archeologická kaviareň v našej pivnici:

8.3. streda - 17:00 - O Tróji bez Homéra: Najnovšie poznatky k pahorku Hisarlik v mladšej dobe bronzovej. Prednáša Prof. PhDr. Peter Pavúk, PhD. z Karlovej univerzity v Prahe

19.4. streda - 17:00 -  Známe a neznáme poklady mincí. Prednáša Mgr. Marek Budaj, PhD. z Múzea mincí a medailí v Kremnici.

17.5. streda - 17:00 - Poklady z doby bronzovej. Prednáša PhDr. Juraj Bartík, PhD. Zo SNM – Archeologického múzea

Viac informácii: https://www.facebook.com/ArcheologickaKaviaren

Plagát k podujatiu si môžete pozrieť tu.

Vstupné
dobrovoľné vstupné

Informácie pre návštevníkov

Zmena programu vyhradená. Svojou účasťou dávate súhlas na zverejnenie fotografií z podujatia.