Európske dni archeológie 2023

od 16. 6. 2023, 17:00 do 18. 6. 2023, 12:00

Európske dni archeológie 2023

Program Európskych dní archeológie 2023, ktorý návštevníkom ponúka SNM - Archeologické múzeum:

Piatok 16. 6. 2023  - Bernolákovo - malá sála v kultúrnom dome

17.00 – 19.00
Dejiny a archeológia hradu Čeklís – prednáša archeológ PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD.
Výsledky archeologického a antropologického výskumu na príkostolnom cintoríne v Bernolákove – prednáša archeologička Mgr. Lucia Pilková

Sobota 17. 6. 2023 – SNM - Archeologické múzeum

Celý deň (10.00 – 17.00) sa deti na nádvorí múzea môžu v archeologickom pieskovisku hrať na archeológov a môžu si vyskúšať šermovať ako rímski vojaci (aktivita možná len za dobrého počasia).
10.30 – komentovaná prehliadka výstavy „Od Nílu k Dunaju“ pre rodiny s deťmi – Zvláštne tváre Egypta – sprevádza Mgr. Anna Bajanová
11.30 – 15.00 – tvorivé dielne – výroba medailónov s hieroglyfickým menom v kartuši
16.00 – komentovaná prehliadka - k výstave „Od Nílu k Dunaju“ pre širokú laickú verejnosť - sprevádza Mgr. Anna Bajanová

Nedeľa 18. 6. 2023 – SNM - Archeologické múzeum

Celý deň (10.00 – 17.00) sa deti na nádvorí múzea môžu v archeologickom pieskovisku hrať na archeológov a môžu si vyskúšať šermovať ako rímski vojaci (pozor aktivita možná len za dobrého počasia).
10.30 – komentovaná prehliadka výstavy „Od Nílu k Dunaju“ pre rodiny s deťmi – Zvláštne tváre Egypta - sprevádza Mgr. Anna Bajanová
15.00 – MOST SNP - komentovaná prehliadka výstavy „Archeológovia na stavbe Mosta SNP v Bratislave“ v interiéri SNM - Archeologického múzea, následne exteriérová časť - sprevádzaná vychádzka popri Dunaji pod Most SNP a sprievod s výkladom k dejinám židovskej komunity – akcia začína v SNM – Archeologickom múzeu, končí (cca 17.00) v SNM – Múzeu Židovskej kultúry. Sprevádzajú PhDr. Vladimír Turčan, Mgr. Anna Bajanová, Bc. Etela Kalajdžievová (MOST SNP má zvlášť jednotné  vstupné 6 € - 2 múzeá a sprievod časťou mesta Bratislavy). Pozor - koná sa len za priaznivého počasia.

Zmena programu vyhradená.