Most SNP – archeológia, architektúra a história židovskej komunity

14. 9. 2022, 16:00 - 17:30

Most SNP – archeológia, architektúra a história židovskej komunity

SNM – Archeologické múzeum a SNM – Múzeum židovskej kultúry vás pri príležitosti 50. výročia otvorenia Mosta SNP srdečne pozývajú na špecializované podujatie s názvom „Most SNP – archeológia, architektúra a história židovskej komunity“. 

Podujatie je určené širokej laickej verejnosti, ktorú zaujíma história a archeológia Bratislavy, ale aj významné architektonické diela Slovenska. Kladie si za cieľ predstaviť Most SNP, z rôznych uhľov pohľadu. V jeden deň navštívite dve múzeá a absolvujete prehliadku časti Bratislavy v Podhradí. Dozviete sa aké sú pohľady rôznych odvetví a odborníkov na ten istý priestor v meste. 

Program 

Začíname 14. septembra 2022 o 16.00 h v SNM – Archeologickom múzeu na Žižkovej ulici č. 16 v Bratislave komentovanou prehliadkou výstavy „Archeológovia na stavbe Mosta SNP v Bratislave“ v podaní PhDr. Vladimír Turčana – kurátora výstavy. Odtiaľ sa presunieme priamo pod Most SNP, kde si účastníci vypočujú výklad historika architektúry Mgr. Petra Szalaya, PhD. k tejto stavbe. Program zavŕši krátka prechádzka od Mosta SNP do priestorov SNM – Múzea židovskej kultúry (Židovská ulica č. 17) počas ktorej odborný zamestnanec múzea porozpráva účastníkom o histórii židovskej komunity v tejto oblasti a čo stavba Mosta SNP pre ňu znamenala. 

Jednotné vstupné na celé podujatie je 6 €. Lístok si účastníci zakúpia na pokladni SNM – Archeologického múzea pred podujatím. 

Počet účastníkov podujatia je obmedzený, preto prosíme záujemcov, aby svoju účasť nahlásili na mailovej adrese sekretariat.mzk@snm.sk alebo na telefónnych číslach +421 905 723 658 / +421 2 204 90 101. 

Svojou účasťou dávate súhlas na zverejňovanie fotografií z podujatia.