Most SNP (archeológia, história miesta a židovskej komunity)

20. 10. 2022, 16:00 - 18:00

Most SNP (archeológia, história miesta a židovskej komunity)

Špecializované podujatie k 50. výročiu Mosta SNP 

Most SNP oslavuje 50 rokov od otvorenia. Je to ikonická stavba Bratislavy, ktorej musela ustúpiť rozsiahla pôvodná zástavba, na druhej strane však prepojila centrum mesta s Petržalkou. Most SNP bol vyhlásený za slovenskú stavbu 20. storočia v kategórii mosty. Obyvatelia, ktorí zažili ešte Bratislavu bez Mosta SNP, však vnímajú aj stratu historicky a architektonicky veľmi hodnotných budov a miest. 

Pripravené špecializované podujatie je určené širokej laickej verejnosti, ktorú zaujíma história a archeológia Bratislavy, ale aj pozadie významných architektonických diel Slovenska. Kladie si za cieľ predstaviť Most SNP a priestor v ktorom sa nachádza podrobne od podzemia až po dnešnú podobu. V jeden deň navštívite dve múzeá a absolvujete prehliadku časti Bratislavy v Podhradí. Dozviete sa aké sú poznatky archeológov a historikov na tento významný priestor v hlavnom meste. 

Program podujatia

Archeologický pohľad 
16:00 h – Komentovaná prehliadka výstavy SNM – Arceologickom múzeu na Žižkovej ul. č. 12 (vstup na č. 16) v Bratislave 

Výstavbe Mosta SNP predchádzal rozsiahly archeologický výskum vedený archeológom Belom Pollom. O pôvodnom osídlení a výsledkoch archeologického výskumu v tejto lokalite sa dozviete na komentovanej prehliadke výstavy Archeológovia na stavbe mostu SNP v Bratislave, ktorá je sprístupnená od 27. 8. 2022 v budove SNM – Archeologického múzea sídliaceho na Žižkovej ul. č. 12 (vstup na č. 16) v Bratislave. Na výstave sú okrem archeologických nálezov, prezentované aj zaujímavé archívne materiály. Výstavou Vás prevedie PhDr. Vladimír Turčan – kurátor výstavy. 

História zasiahnutej lokality 
Sprevádzaná prehliadka lokality, ktorú výstavba Mosta SNP zasiahla 

Spoločne sa po dunajskom nábreží presunieme popod Most SNP až na Rybné nám. Po ceste si predstavíme historické lokality Zuckermandel a Vydrica, ale účastníci podujatia sa dozvedia aj ďalšie informácie o Dunaji, historických mostoch Bratislavy a fakty o samotnom moste SNP. Sprevádzať Vás bude Mgr. Anna Bajanová. 

Pohľad na históriu židovskej komunity
Prehliadka a prednáška v SNM – Múzeu židovskej kultúry – 
Zsigrayova kúria, Židovská 17 v Bratislave 

Od Rybného námestia sa presunieme k Židovskému múzeu. Po ceste si pozrieme miesta, ktoré kedysi obývalo židovské obyvateľstvo a pred výstavbou Mosta SNP tu stáli významné židovské pamiatky. Sprevádzať nás bude odborný pracovník SNM – Múzea židovskej kultúry. 

Bližšie informácie 

sekretariat.mzk@snm.sk
+421 905 723 658 / +421 2 204 90 101 

Zmena programu vyhradená.

Vstupné
Vstupné na celé podujatie 6,00 €