Most SNP. Archeológia, história miesta a židovskej komunity

20. 4. 2023, 16:00 - 18:00

Most SNP. Archeológia, história miesta a židovskej komunity

SNM – Archeologické múzeum a SNM – Múzeum židovskej kultúry vás srdečne pozývajú na spoločné podujatie s názvom Most SNP – archeológia, história miesta a židovskej komunity.

Most SNP vlani oslávil 50 rokov od otvorenia. Je to ikonická stavba Bratislavy, ktorej musela ustúpiť rozsiahla pôvodná zástavba, na druhej strane však prepojila centrum mesta s Petržalkou. Most SNP bol vyhlásený za slovenskú stavbu 20. storočia v kategórii mosty. Obyvatelia, ktorí zažili ešte Bratislavu bez Mosta SNP, však vnímajú aj stratu historicky a architektonicky veľmi hodnotných budov a miest. 

Špecializované podujatie je určené širokej laickej verejnosti, ktorú zaujíma história a archeológia Bratislavy, ale aj pozadie významných architektonických diel Slovenska. Kladie si za cieľ predstaviť Most SNP a priestor v ktorom sa nachádza podrobne od podzemia až po dnešnú podobu. V jeden deň navštívite dve múzeá a absolvujete prehliadku časti Bratislavy v Podhradí. Dozviete sa aké sú poznatky archeológov a historikov na tento významný priestor v hlavnom meste. 

Viac informácií sa dozviete v priloženom programe (PDF, 2,1 MB).

Účasť na podujatí je spoplatnená jednotným vstupným 6€. Vstupné sa uhrádza na pokladni SNM – Archeologického múzea tesne pred podujatím.

Kapacita účastníkov podujatia je obmedzená, preto záujemcov prosíme o nahlásenie účasti na mailovej adrese sekretariat.mzk@snm.sk  alebo telefonicky na číslach
+421 905 723 658 / +421 2 204 90 101. 

Zmena programu vyhradená. Svojou účasťou dávate súhlas na zverejnenie fotografií z podujatia.

Vstupné
6 €